Dağıtım Bedeli ve Vergiler

Dağıtım Bedeli


Elektrik faturanız elektrik tüketim tutarınız, dağıtım bedeli ve uygulanan vergilerin toplamından oluşmaktadır. Dağıtım Bedeli, bölgenizin Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan sayaç okuma, iyileştirme ve bakım çalışmaları ile alakalı olarak talep edilir.

Dağıtım Bedeli de elektrik birim fiyatları ile aynı şekilde  EPDK tarafından yılda 4 kez yeniden duyurulur. 2017 yılı Ocak ayı itibariyle mesken aboneleri için Dağıtım Bedeli  kWh başına 11,77 Kuruş, ticarethane aboneleri için kWh başına 12,07 Kuruş olarak açıklanmıştır.

EPDK tarafından belirlenen dağıtım bedeli aylık toplam tüketiminiz ile çarpılarak hesaplanır. Tüketiminiz arttıkça ödemiş olduğunuz Dağıtım Bedeli tutarı da artmaktadır. Dağıtım Bedeli ortalama olarak fatura tutarının %30'una yakınını ifade etmektedir.

Vergiler

Elektrik tüketimi üzerinden toplam 4 farklı vergi kalemi uygulanır. Bu vergiler faturanın yaklaşık %20’sine denk gelmektedir.

Enerji Fonu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Enerji Fonu'na aktarılmak üzere elektrik tüketim tutarı üzerinden %1 oranında uygulanır.

TRT Payı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunları'na ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereğince elektrik tüketim tutarı üzerinden %2 oranında uygulanır.

Belediye Tüketim Vergisi

Müşterinin elektrik tüketim tutarı üzerinden bağlı bulunduğu belediyeye ödediği vergi kalemidir. Mesken ve ticarethane abonelikleri için %5, sanayi abonelikleri için %1 oranında uygulanır.

Katma Değer Vergisi - KDV

KDV diğer vergi kalemlerinin aksine, faturadaki tüm bedeller ve diğer vergi tutarlarının toplamı üzerinden %18 oranında uygulanmaktadır. Bu nedenle de fatura tutarını en fazla etkileyen vergi kalemidir.

 
EPDK tarafından belirlenen kanuna göre dağıtım bedeli ve vergiler üzerinden indirim yapılamamaktadır. Tedarikçi firmalar aktif enerji bedeli üzerinden indirim yaparak tüketicilere daha ucuz elektrik kullanım imkanı sunmaktadırlar.

Seçelektrik olarak çalışmakta olduğumuz tedarikçi firmalar siz serbest tüketicilere farklı teklifler sunmaktadırlar. Tek yapmanız gereken size uygun teklifi seçmek ve indirimli elektrik tarifelerinden yararlanmaya başlamaktır.