Nükleer Enerji

Dünyada enerji üretiminde yeni yollar aranırken, nükleer enerji birçok ülke için en iyi alternatif olarak belirlenmiştir. Türkiye’de bu süreçte, nükleer güç deneyimini 1960’lı yıllarda başlatmış ve 1962 yılında Küçükçekmece’de 1 MW gücünde bir araştırma reaktörü kurmuştur. Daha sonraki yıllarda, ABD ve İspanyol firmaları Türkiye’de fizibilite çalışmaları yaparak, 400 MW gücünde bir nükleer santral kurulması için proje teklif etmişler, ancak proje gerçekleştirilememiştir. Enerji üretiminin önem kazandığı bu günlerde nükleer enerji ülkeler arasında popülerliğini git gide arttırmakta ve alternatif bir yol olarak ön plana çıkmaktadır.


NÜKLEER ENERJİ İLE İLGİLİ OLUMLU GÖRÜŞLER


 • Nükleer santrallerde kullanılan yakıtın temin edilmesinde ve saklanmasında avantajları bulunmaktadır, 1000 MWe üreten bir nükleer santral, her yıl yaklaşık 30 ton (7m3) yakıt tüketmektedir.


 • Elektrik üretiminin sürekliliği yönünden, nükleer santraller, termik ve hidrolik santrallere göre daha güvenlidir.


 • Nükleer yakıtın çok yüksek olan enerji yoğunluğu avantajlı bir fiziksel özelliktir.


 • Nükleer santraller, CO2 emisyonuna neden olmamaktadır. Aksine dünyada kurulu bulunan nükleer santraller yılda 2300 milyon ton CO2 emisyonuna engel olurlar.


NÜKLEER ENERJİ İLE İLGİLİ OLUMSUZ GÖRÜŞLER


 • Çekirdek Erime Olasılığı: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından geçen yıl açıklandığına göre, dünyada her 2,5 yılda bir reaktör çekirdeği erimesi gerçekleşme olasılığı vardır.


 • Elektrik Fiyatları: Üretim masrafları açısından özellikle eski teknolojiye sahip nükleer santrallerde enerji oldukça pahalıya mal olmaktadır. Doğal gaz çevirim santrallerindeki 3 cent/kW.saat’lik üretim masrafına karşılık, rüzgar enerjisinin kW.saat’i 4,5 cent’i, nükleer reaktörününki ise 7,5 cent’i bulmaktadır.


 • Radyasyon Sızıntısı: Radyasyon sızıntısı için nükleer santrallerde bir kaza olması şart değil. Reaktörün normal günlük çalışma düzeni içerisinde insan ve çevre sağlığına son derece zararlı radyasyon doğaya rutin olarak verilmektedir. Kısacası, bir nükleer santralin “sorunsuz” çalışması sırasında da insanlar ve doğa zehirlenebilmektedir.

NÜKLEER ENERJİ ÜRETİMİNİN TÜRKİYE’YE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR VE RİSKLER


 • Nükleer santraller güvenilir, kesintisiz ve ileri teknoloji ile elektrik üretimi için önemli bir alternatif sunmaktadır ve ekonomik, güvenilir ve temiz enerji üretimi, Türkiye'nin iddialı ekonomik büyüme hedeflerine ulaşması için kaçınılmaz olacaktır.


 • Nükleer santrallerin elektrik sistemine entegre edilmesiyle, elektrik üretiminde kullanılacak ithal kaynaklarda çeşitlilik sağlanacaktır.


 • Nükleer enerji sayesinde ülkemizde ucuz elektrik kullanılmaya başlanacak, yüksek teknolojinin yanı sıra sanayici için itici güç olacaktır.


 • Nükleer sızıntı tehdidi ülkemiz ve söz konusu santralin bulunduğu bölge turizmini olumsuz etkileyebilecek faktörler arasındadır.


 • Nükleer santrallerde ortaya çıkabilecek kaza riski. Atom Enerjisi Kurumu için hazırlanan bir raporda, santrallerde oluşabilecek en kötü kazanın yakıt çekirdeği erimesi olacağı üzerinde mutabakata varılmış, bu tür bir kazada 90 bin kişinin öleceği, 156 bin kişinin ise zarar göreceği belirtilmiştir


Ucuz elektrik kullanımı için tek seçenek nükleer enerji değildir, nükleer enerji santrallerinden üretim yapılmasına karşıysanız da Secelektrik.com aracılığıyla yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden üretim yapan firmalardan birine geçiş yaparak hem indirimli elektrik alabilir hem de yenilenebilir enerji projelerine destek olabilirsiniz.