Yenilenebilir Enerji Konusunda Ülkelerin Durumu


212 GW hidrolik enerji kapasitesi ve 62 GW rüzgar enerji kapasitesi ile toplamda 282 GW kapasiteye sahip olan Çin, hidrolik ve rüzgar enerjisinden en fazla faydalanan ülke konumundadır.

Güneş enerjisine geldiğimizde en fazla faydalanan ülke 25 GW ile Almanya olurken, ABD ise 13.7 GW ile biyoyakıtlardan en fazla faydalanan ülke konumundadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının en popülerleri olan hidrolik enerjinin kullanım şekli, genellikle barajlara hidroelektrik santraller kurulması şeklindedir. Ülkemizin yenilenebilir enerji kapasitesini kıyasladığımızda, Dünya genelinde 1360 GW, Avrupa Birliği’nde 294 GW ve ülkemizde 19 GW olarak belirlenmiştir.

Dünya genelinde kurulu olan toplam hidrolik enerji gücü, 970 GW olarak belirlenmiş olup, en yüksek kapasiteye sahip olan ülkeler sırasıyla; Çin, ABD, Brezilya ve Kanada’dır. Ayrıca bu santrallerde üretilen elektrik, dünya genelindeki ihtiyacın yüzde 14’ünü karşılamıştır.

Türkiye’nin hidrolik enerji potansiyeli yıllık 36603 MW olarak tahmin edilmektedir. 2011 yılı hidrolik enerji üretimi 53 TWh olan ülkemizde, yıllık elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 22.8’i hidrolik enerjiden karşılanmaktadır.

2015 yılı verilerine baktığımızda, ülkemizde işletmede olan hidrolik santrallerin toplam kapasitesi 25.917,80 MW’dır.

Merkezdeki sıcak bölgeden yeryüzüne doğru yayılan ve elektrik enerjisi üretimi, evlerin ısıtılması, kışın kaldırımlarda biriken karların eritilmesi, tarım, seracılık, balıkçılık gibi birçok amaç için kullanılabilen Jeotermal enerji, yerkürenin iç ısısıdır.

Ülkemiz dünya genelinde jeotermal enerji potansiyeli sıralamasında yedinci sırada yer almaktadır.

Ülkemizin Batı Anadolu kısmında yer alan jeotermal sahaların %95’i bölgesel konut ısıtılması, seracılık ve kaplıca turizmi için oldukça uygundur. Bu jeotermal ısıl gücün 31500 MWt potansiyeli olup tam olarak 5 milyon konutun ısıtılmasına eşdeğerdir.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından ispatlanmış olan verilere göre, Türkiye’nin jeotermal elektrik teknik potansiyeli 600 olarak belirlenmiştir.

En önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biride rüzgardır. Yer yüzeylerinin farklı ısınması, havanın sıcaklığının, neminin ve basıncının farklı olmasına, bu basınç farkları havanın hareketine neden olur.

Rüzgâr türbin ile elektrik üretiminde kurulu gücün en yüksek olduğu üç ülke; Almanya, İspanya, ve İtalya’dır. Dünya genelinde ise toplam güç 2015 yılı itibarıyla 600000 MW’dir. Bu değerin 2020 yılında 1500000 MW’dan fazla olması bekleniyor.

Ülkemizin rüzgâr türbin kapasitesi her yıl artmaya devam etmektedir. 1998 yılında 9 MW düzeyinde olan güç kapasitesi Aralık 2011 itibarıyla 1729 MW seviyesine çıkmıştır. Rüzgar türbin kapasitesi ülkemizdeki toplam kurulu gücün yüzde 3.2’sini oluşturmaktadır.

Enerji tüketimini kontrol altına almak için, secelektrik.com’dan teklif almanız sizin için en iyi çözüm olacaktır.

Faturam TL, HEMEN FATURAMI DÜŞÜRMEK İÇİN