Kullanım Koşulları

www.secelektrik.com web sitesini ziyaret ederek, kullanarak veya www.secelektrik.com web sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanmayı talep ederek işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan tüm hüküm ve şartları aynen kabul etmiş sayılmaktasınız ve bu metnin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Sözleşmesi” hükümleri ve bu sitedeki diğer maddelerle bağlı olmayı taahhüt etmektesiniz. Bu sözleşmede veya www.secelektrik.com web sitesinin herhangi bir bölümünde yer alan şartları kabul etmemeniz halinde www.secelektrik.com internet sitesine erişmeyebilir veya www.secelektrik.com web sitesini kullanmayabilirsiniz. Buradaki şartları kabul etmemeniz halinde www.secelektrik.com web sitesini kullanmaya başladıysanız kullanımınıza ivedilikle son vermelisiniz.

Seç Man Elektrik Teknoloji Pazarlama Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. (“Secelektrik.com”), işbu “Kullanım Sözleşmesi”, “Gizlilik Sözleşmesi” ve bu sitedeki herhangi bir talimatda istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Herhangi bir değişiklik işbu sitede yayınlandıkları tarihden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. “Kullanım Sözleşmesi”, “Gizlilik Sözleşmesi” ve Secelektrik.com’da herhangi bir talimatdaki değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Secelektrik.com’un değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Secelektrik.com’un sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

Seçelektrik.com

Secelektrik.com, elektrik satın alma sözleşmesi yaptırmak isteyen Kullanıcıları temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı elektrik tedarikçisi şirketlerin seçiminde tamamen bağımsız ve tarafsız hareket ederek daha uygun koşullarla elektrik satın almak isteyen Kullanıcıların menfaatlerini gözeten, elektrik satın alma sözleşmesi yapmak isteyen Kullanıcılar ile elektrik tedarik şirketlerini aynı platform altında buluşturan ve elektrik satın alma sözleşmelerinde aracılık eden bir kuruluştur.

Sözleşmenin Konusu:

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın www.secelektrik.com web sitesine giriş yapmasıyla, ve www.secelektrik.com web sitesindeki Üye Ol adımındaki “sözleşmeyi okudum ve kabul ettim.” kutucuğunu işaretlemesi ile başlayacak olup, işbu Sözleşmenin başlaması ile aynı anda Kullanıcı Secelektrik.com’u elektrik tedarik şirketleri nezdinde kendisi adına hareket etmek üzere yetkili temsilcisi olarak yetkilendirmiş olacaktır. İşbu Sözleşme Secelektrik.com’un vereceği brokerlik hizmetine ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir.

Hizmetten Faydalanabilecekler

Medeni hakları kullanmaya ehil ve 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa, EPDK tarafından 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanarak hazırlanan Serbest Tüketici Yönetmeliği'ne, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'ne, EPDK tarafından 24/12/2015 tarihinde alınan 5967 karara ve elektrik ticareti ile ilgili yürürlükteki tüm mevzuata göre “serbest tüketici” olma koşulunu karşılayan tüm gerçek ve tüzel kişiler Secelektrik.com’un sunduğu hizmetlerden faydalanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar sadece veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Elektrik satın alma sözleşmesi akdedebilmeniz için gerçek ad veya unvanınızı, adresinizi, telefon numaranızı, geçerli fatura bilgilerinizi, vergi ve ticaret sicile ait bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekmektedir. Başkaları yararına da elektrik satın alma teklifi talebinde bulunabilmeniz mümkündür.

Kullanıcının Sorumlulukları

Secelektrik.com’un web sitesi üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş ve kampanyaya katılınması durumunda, Kullanıcı gerekli bilgilerinin ilgili kurum ve kişiler ile paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

seçelektrik.com’un Sorumlulukları

Secelektrik.com’un sorumluluğu, web sitesinde açıklanan, sağlamayı kabul ettiği, elektrik satın alma sözleşmesinin oluşturulmasına yönelik hizmetlerin verilmesiyle sınırlıdır. Şu kadar ki, Secelektrik.com, web sitesi üzerinden kendisine yöneltilen talepleri herhangi bir gerekçe göstermeksizin yerine getirmeyebilir. Secelektrik.com işbu Sözleşme’de yer alan hizmetleri, işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmek ve işletmek için azami gayreti göstereceğini beyan eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Ancak, Secelektrik.com, kendisine yapılan başvurulara olumlu veya olumsuz bir cevap vermek yükümlülüğünde bulunmadığı gibi, web sitesinin kullanımı sırasında hiçbir adımda hizmetleri vereceğini ya da vermeye başladığı hizmetleri devam ettireceğini taahhüt etmez. Secelektrik.com, sağlanan hizmetin herhangi bir aşamasında istediği takdirde sunduğu hizmetleri durdurabilir. Secelektrik.com internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve sunulan hizmetlerin devamlılığı konus, sunulan şartların tüketiciyi yanıltacak bir yapı içerisinde sunulmaması konusunda azami gayreti sarfetmeyi taahhüt eder, ancak bu bilgilerin yapısı ve içeriği konusunda Secelektrik.com’dan hukuki bir talepte bulunamaz, sunulan hizmetlerin yerine getirilmemesinden dolayı bir maddi kaybı olduğu gerekçesiyle Secelektrik.com’dan tazminat talebinde bulunamaz.

Elektrik satın alma sözleşmesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Secelektrik.com’un, çalışanlarının veya yöneticilerinin hiç bir sorumluluğu yoktur. Secelektrik.com, bu kapsamdan olmak üzere, web sitesinde yer alan tarife, fiyat ve diğer bilgilerin, doğruluğu ve güncelliği için azami özeni göstermekle birlikte, özellikle tekliflerin parametreleri olan bilgiler için doğruluğunu veya güncelliğini garanti etmemektedir, bu bilgiler tedarikçilerin sorumluluğu altındadır. Secelekrik.com, tedarikçilere bu bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli denetimi uygulamak amacıyla sözleşme, protokol gibi yasal araçlara başvurarak azami gayreti sarf edeceğini taahhüt eder. Secelektrik.com internet sitesinde yer alan hesaplamalar, tarife ve fiyat bilgileri karşılaştırma amaçlı olup, hiçbir yasal bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Secelektrik.con internet sitesinde yer alan fiyat, tarife veya hesaplama yanlışlıklarından dolayı, Secelektrik.com herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. En güncel ve son tarife, fiyat ve diğer bilgiler, sözleşme yapılması aşamasında belirlenmektedir. Bu kapsamda olmak üzere, elektrik tedarik şirketlerinin başvurunuza ne kadar sürede cevap vereceklerini önceden Secelektrik.com’a belirtmiş ve bu sürelere uymak için gereken gayreti göstereceklerini beyan etmişlerdir. Ancak Secelektrik.com’un belirtilen bu sürelere uyulacağı konusunda hiçbir taahhüdü ve sorumluluğu yoktur. Bu süreler sadece elektrik tedarik şirketlerinin beyanlarıdır ve herhangi gecikme veya hiç cevap alamama durumunda Kullanıcı Secelektrik.com’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

Sözleşme şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu elektrik tedarik şirketlerinin tâbi olduğu, başta 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa, EPDK tarafından 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanarak hazırlanan Serbest Tüketici Yönetmeliği'ne, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'ne, EPDK tarafından 24/12/2015 tarihinde alınan 5967 karara ve elektrik ticareti ile ilgili yürürlükteki tüm mevzuata ve elektrik ticareti ile ilgili yürürlükteki diğer mevzuat çerçevesinde ilgili elektrik tedarik şirketinin uhdesinde ve sorumluluğundadır. 

Secelektrik.com, Kullanıcılar tarafından Secelektrik.com’a sağlanan veya web sitesi üzerinden Kullanıcılar tarafından yüklenen veya değiştirilen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu garanti ve taahhüt etmekle sorumlu ve yükümlü olmasa da bu bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu sağlamak ve bu konu hakkında Kullanıcılara geri bildirim yapmak adına azami gayreti sarf edeceğini taahhüt eder, ancak, bu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Kullanıcı tarafından Secelektrik.com web sitesinde yer alan formlarda yanlış bilgi veya belgelerin verilmesi durumunda, bu bilgi ve belgelere dayalı olarak Secelektrik.com tarafından sunulan teklif ve bu teklife dayalı olarak varsa, akdedilmiş sözleşmeler geçerli olmayacağı gibi, Kullanıcı bu nedenle Secelektrik.com uhdesinde doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan etmektedir. Secelektrik.com, internet sitesinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirme, Kullanıcı’nın internet sitesine girdiği her türlü belge ve bilgileri, içerikleri tüm elektrik tedarik şirketleri de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatma ve silme haklarını saklı tutmaktadır. Secelektrik.com bu haklarını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

Secelektrik.com, sağlanan bilgilerin güvenliği açısından Global Sign SSL sertifikası ile korunmaktadır. Bu sebeple Kullanıcı’nın sağladığı bilgiler internetteki Kullanıcı tarafından istenmeyen diğer kişiler tarafından görüntülenemez.. 

Secelektrik.com, kullanıcılar tarafından web sitesi üzerinden kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcının talep ettiği hizmeti sağlamak amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde Secelektrik.com personeli ve elektrik tedarik şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilecektir. Kullanıcı, Secelektrik.com, internet sitesine yükledikleri içeriklerin, kayıt ettikleri belge ya da bilgilerin, Secelektrik.com tarafından yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilmesine muvafakat etmektedir. Bu bilgiler, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve elektrik tüketim bilgileri de dahil olmak üzere, Kullanıcı’nın internet sitesine girişini veya kaydını yaptıkları bilgilerin tamamını kapsamaktadır. Secelektrik.com bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Bu bilgileri dilediği gibi ticari olarak da kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere de devredebilir ya da satabilir.

Secelektrik.com, Kullanıcı’ya herhangi bir bildirim yapmaksızın veya Kullanıcı’dan izin almaksızın, web sitesinin kullanım amacını, içeriğini, yapısını, özelliklerinive fonksiyonlarını değiştirebilir, Kullanıcı’dan ek belge ve bilgiler talep edebilir, web sitesini iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir. Secelektrik.com, web sitesinin işletilmesi sırasında teknik sebeplerden veya yardımcı kişilerin veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan problemler veya web sitesinin sayfalarındaki yazım hataları, baskı ve dizgi, ve zorunlu sebeplerden dolayı sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, Secelektrik.com tarafından, işbirliği yapılan kurumların pazarlama ve promosyon faaliyetleri çerçevesinde kendisine yönelik duyurular yapılmasına ve bu amaçla posta, e-posta, SMS (kısa mesaj), MMS (görüntülü mesaj) gönderilmesine veya sağlamış olduğu iletişim numaralarından telefonla aranmasına muvafakat etmektedir. Secelektrik.com tarafından veya işbirliği içerisinde bulunduğu üçüncü kişiler tarafından yürütülebilecek bu faaliyetler gizlilik yükümlülüğüne aykırılık oluşturmaz.

Bu kapsamda Gizli Bilgi, Kullanıcının kişisel bilgileri, adı-soyadı, T.C Kimlik Numarası, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi ve elektrik tüketimine ilişkin endeks veya herhangi bir enerji biriminden belirtilen enerji bilgisi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi ve bu bilgilerdeki değişiklikleri içermektedir.

Kullanıcı Secelektrik.com sistemini kullanarak Secelektrik.com gerekli bilgi güvenliği önlemlerini aldığını kabul eder. Secelektrik.com gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.secelektrik.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi ya da zarar görmesi halinde Secelektrik.com iyi niyet çerçevesinde oluşan mağduriyetleri karşılamak adına gayret göstereceğini beyan eder, ancak yasal olarak Secelektrik.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Secelektrik.com, kullanıcılara ve kullanıcıların www.secelektrik.com sitesinin kullanımına ilişkin bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Kullanıcılar isterlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde, internet tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Secelektrik.com, kişisel bilgileri müşteri profilinin belirlenmesi, müşteri profiline uygun kampanya ve promosyon sunulması ve istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla kullanabilecektir. Secelektrik.com, işbu sözleşmedeki durumlar dışında kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Secelektrik.com, elektrik tedarik etmemekte sadece elektrik tedarik eden veya görevli tedarik şirketleri ile abone arasında anlaşma yapılmasına aracılık yapmaktadır. Secelektrik.com’un hizmetlerinden faydalanılmış olması Secelektrik.com’un, görevli elektrik tedarik şirketinin veya elektrik tedarikçisinin/abonenin ediminin garanti edildiği anlamı taşımamamaktadır.. Bu yüzden elektrik satın alma sözleşmesine ilişkin borçlardan dolayı Secelektrik.com’un hiç bir sorumluluğu yoktur. Elektrik ancak yetkili şirketler tarafından tedarik edilmektedir.

Secelektrik.com, elektrik tedarikçisi şirketlerin bu web sitesinde yer alan şartlar ile elektrik temini yapacağını garanti etmez, şartlar sadece Tedarikçilerin tabi olduğu Kullanıcı adına doğru ve güncel bilgileri alması açısından azami gayret gösterilerek geliştirilmiş Tedarikçi Modülü çerçevesinde atılan teklifler diğer mecralarda yer alan bilgiler . Kullanıcı için belirleyici sözleşme şartları tedarikçi ile arasında düzenlenecek sözleşmede yer alan şartlar olacaktır. Sözleşme şartları, fiyatlar, tüketim oran ve miktarları ile ilgili olarak sitemizde yer alan tüm bilgiler elektrik tedarikçisi şirketlerden alınmıştır. Elektrik tedarikçisi şirketlerin bu şartları değiştirmeleri halinde Secelektrik.com’dan bu konuda bir hak ve talepte bulunulamaz.

Kullanıcı, elektrik tedarik şirketlerinin Secelektrik.com internet sitesi aracılığı ile yayınladığı tüm bilgileri koşulsuz ve şartsız dilediği zaman değiştirme hakkına sahip olduğunu peşinen kabul eder. Kullanıcı, kendisine sunulan teklifi kabul edip onaylasa ve elektrik tedarik şirketi tarafından talep edilen tüm belgeleri ulaştırıp, yükümlükleri yerine getirse dahi elektrik tedarik şirketinin tüm fiyatları ve kullanım koşullarını, hiçbir ihtara ihtiyaç ve gerek olmaksızın koşulsuz olarak dilediği gibi değiştirme hakkını saklı tuttuğunu peşinen ve koşulsuz olarak kabul eder. Bu maddeye bağlı olarak gelişebilecek her türlü hukuki, maddi ve manevi sorumluluk ilgili elektrik tedarik şirketine ait olup Kullanıcı, bu nedenle Secelektrik.com’u herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı ile Elektrik Tedarik Şirketi Arasındaki Sözleşme’nin [Elektrik Tedariğinin] Kurulması ve Başlaması

Elektrik tedariği, elektrik satın alma sözleşmesinin mutabık kalınan koşullarda ilgili elektrik tedarikçisi şirket tarafından düzenlenmesi, Kullanıcı tarafından sözleşmenin kurulması için gerekli belgelerin ve ıslak imzalı sözleşmenin elektrik tedarikçisi şirkete teslimi, ilgili belge ve bilgilerin elektrik tedarikçisi şirket tarafından sisteme girilmesi ve/veya eğer seçilen Tedarikçi tarafından istediği taktirde Kullanıcı tarafından peşin yatırılması kararlaştırılan teminat miktarının ödenmesi ile başlar ve sözleşmedeki koşullarla geçerli olur. Kullanıcı, tüm bu süreçleri Secelektrik.com internet sitesinde yer alan Secelektrik.com’da yer alan kullanıcı panelinden takip edebilir.

7.Fikri Mülkiyet Hakları

Her Hakkı Saklıdır ©

Secelektrik.com web sitesinin ziyaret edilmesi ya da bu web sitesinde sunulmakta olan hizmetlerden faydalanılması bu web sitesine ilişkin fikri mülkiyet hakları konusunda herhangi bir kişi veya kuruma hiç bir hak vermez. Bu web sitesinde yer almakta olan marka, patent, logo, tasarım, unvan, işletme adı, , bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Secelektrik.com ya da belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ile uluslararası hukukun koruması altında yer almaktadır.. Kullanıcı Secelektrik.com sitesini ziyaret etmek veya Secelektrik.com’dan hizmet almak ile bahsi geçen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Secelektrik.com’da yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılabilmesi için Secelektrik.com’dan öncesinde yazılı izin ve onay alınması gerekir. Bu sebepten dolayı işbu sitede yer alan bilgiler Secelektrik.com’un yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Secelektrik.com sitesine yazılı izin olmadıkça link verilmesi yasaktır.

Diğer

Secelektrik.com tarafından Kullanıcı kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen “Gizlilik Politikası” bölümünü okuyunuz. Kullanıcı Secelektrik.com tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını; işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Secelektrik.com veya elektrik tedarik şirketlerinin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle Secelektrik.com’un kamu kurumlarına, sistem içerisinde teklifleri yer alan elektrik tedarik şirketlerine ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezalarının kendisine rücu edilebileceğini kabul-i beyan ve taahhüt etmektedir.

Secelektrik.com’da Kullanıcıya sağlanan Kullanıcı adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu Kullanıcıya aittir. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi güvenli bir şekilde muhafaza ediniz, üçüncü kişiler ile paylaşmayınız. Gerektiğinde Kullanıcı adı ve şifrenizin değiştirilmesini Secelektrik.com’dan talep ediniz.

Secelektrik.com sadece yasal amaçlarla ve kanunlara uygun olarak kullanılabilir. Kullanıcı Secelektrik.com’u ziyaret etmekle ya da Secelektrik.com’da yer alan hizmetlerden faydalanmakla yasalara uygun davranacağını taahhüt etmiş olur. Hangi sebep ile olursa olsun gerçek dışı beyanlarda bulunmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. Secelektrik.com, belirtilen türde davranışlara engel olmak amacıyla siteye girişi yasaklamak ve şikayette bulunmak dahil olmak üzere uygun göreceği tüm tedbirleri almaya yetkilidir.

Kullanıcı tarafından talep edilen bir hizmetin Secelektrik.com tarafından verilmesi, tamamen Secelektrik.com’un inisiyatifindedir.

Secelektrik.com’a ya da Secelektrik.com’dan kurulan “link”ler diğer kuruluş ve kişiler ile herhangi bir hukuki ilişki içerisinde olunduğu ya da bu kuruluş ve kişiler adına hareket ettiğimiz veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiğimiz veya bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz ya da bu kuruluş ve kişilerin edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz anlamına gelmez. Bununla birlikte, Secelektrik.com çalıştığı partnerlerin yasalara uyumlu bir faaliyet yürüttüğü ve doğru bilgiler içereceği konusunda bir denetim yapmayı ve bu denetimin Kullanıcıların haklarını gözeterek yapılacağı konusunda azami gayreti sarf edeceğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı bu sitede yer alan modülleri kullanarak bahsi geçen denetimlerin yeterli ve güvenli olduğunu kabul eder. Ancak, Secelektrik.com tarafından direkt olarak verilmeyen hiç bir taahhüt Secelektrik.com için bağlayıcı değildir.

Secelektrik.com işbu bilgi ve belgelere dayanılarak yapılacak işlemlerden kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı hiç bir maddi, manevi zararlar ve masraflardan, üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.

Secelektrik.com ve/veya çalışanları böyle bir olasılıktan haberdar edilmiş olsalar dahi Secelektrik.com’un kullanımı sırasında herhangi bir hata, arıza, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası veya mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dâhil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan sorumlu tutulamazlar.

Secelektrik.com’da yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Secelektrik.com, bu sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirdik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir. Secelektrik.com uygun gördüğü zaman, Secelektrik.com’da bulunan tüm bilgileri, bu sözleşme de dahil olmak üzere önceden haber vermek kaydı şartı ile değiştirilebilir ve dilediği zaman haber vermeksizin sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir veya erişimi sınırlandırabilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, değişen hükümler tüm Kullanıcılar için geçerli olacaktır. Secelektrik.com bu durumları değişiklik durumlarında kullanıcının vermiş olduğu iletişim bilgileri aracılığı ile Kullanıcıya bildirmeye yönelik azami gayreti göstereceğini taahhüt eder. Daha önce sözleşme imzalamış olan Kullanıcılar değişen koşulları kabul ve taahhüt etmiş olduklarını kabul ve taahhüt ederler.

Secelektrik.com Kullanıcılarının virüslerden korunmak amacıyla gerekli önlemleri alması tavsiye edilir çünkü Secelektrik.com virüs koruması önlemlerini almış olsa bile bu konuda bir garanti verememektedir.

Kullanıcıların Secelektrik.com’da yaptığı işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Secelektrik.com web sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan Kullanıcılar sadece hukuka uygun, kurumsal ya da şahsi amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcılar Secelektrik.com ya da başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcının Secelektrik.com’a sağlamış olduğu bilgiler resmi makamlarca usulü dairesinde talep edilmesi durumunda ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Secelektrik.com kanalıyla alacağınız hizmetler nedeniyle bir ihtilaf olması durumunda Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

Secelektrik.com web sitesinde hizmet koşulları ilan edilen ve teklifleri yayında olan veya olmayan tüm elektrik tedarikçisi şirketler, Kullanıcı ile fiziki olarak karşı karşıya olmaksızın “Mesafeli Satış Sözleşmeleri” ile hizmetin sağlanmasını kararlaştıran sözleşmeleri uygulayabilir. “Mesafeli Satış Sözleşmeleri” ile hizmet sunan elektrik tedarikçilerinin bilgileri teklif listesi bölümünde paylaşılmaz. Kullanıcı, bir elektrik tedarikçisi şirketin “Mesafeli Satış Sözleşmesi” uyguladığını yalnızca tarife seçimini yaptıktan ve bilgilerini sisteme kayıt ettikten sonra öğrenebilir. Kullanıcı, “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ile hizmet ifası gerçekleştiren elektrik tedarikçisi şirketler ile bu tür sözleşmeleri gerçekleştirmeden önce, hizmet ile ilgili tüm bilgileri öğrenmekte ve kabul etmektedir. Kullanıcı ile elektrik tedarikçisi şirket arasında kurulacak “Mesafeli Satış Sözleşmeleri”, bütün içeriği ve gerçekleştirilecek hizmetlerin bütün detaylarına ilişkin hukuki sorumluluk ilgili elektrik tedarikçisi şirkete aittir. Kullanıcı, “Mesafeli Satış Sözleşmeleri” ile ilgili olarak Secelektrik.com’un hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul etmektedir.

SECELEKTRİK.COM ELEKTRONİK ARACILIK SİSTEMİ

“Seçelektrik.com Elektronik Aracılık Sistemi” hizmeti bu sözleşmede açıklanan Kullanıcı ve elektrik tedarik şirketinin birbirleri ile anlaşmalarını sağlayacak aracılık alt yapısının kendilerine sunulması; elektrik tedarik şirketlerinin elektrik kullanım koşul ve fiyatlarını oluşturması ve elektrik tedarik şirketlerinin oluşturmuş olduğu profillere uygun olarak tüketicilere en uygun koşul ve fiyatlardaki tarifelerin sunulması, elektrik ticaretinin sorunsuz bir şekilde sonlandırması için gereken bütün bilgi ve belgelerin toplanması, dolayısıyla tarafların sözleşmeyle yüklendikleri sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi ve bu durumun taraflarca işbu sözleşmede belirtilen koşullara ve usulüne uygun bir şekilde Secelektrik.com tarafından, taraflara bildirilmesinden veya Secelektrik.com tarafından yürütülmesi adına azami gayreti göstermekten ibarettir.       

MÜCBİR SEBEPLER

Secelektrik.com kanunlar karşısında mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, işbu sözleşme dahilindeki sorumluluklarından herhangi birini geç veya eksik yerine getirme ya da yerine getirmeme sebebiyle sorumlu tutulamaz.

Mücbir sebep doğal afet, grev veya iş durdurma, lokavt, gerekli malzeme, tedarik, işçi, geçiş hakkı, irtifak hakkı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, lisans, ruhsat, onay ve sair izinlerin alınamaması veya alınmasında gecikme, halk düşman hareketi; terörist eylemler; savaş (beyan edilmiş veya edilmemiş), blokaj, ihtilal, salgın hastalık, yıldırım düşmesi, deprem, yangın, fırtına, veya sel, erozyon, hükümet veya insanlar tarafından müsadere veya kısıtlama, patlama, veya kaza, resmi bir kurumun kanunu, tüzüğü, yönetmeliği, direktifi veya emri ve burada belirtilen veya belirtilmeyen, Secelektrik.com’un makul kontrolü dışında olan sair bir sebep anlamına gelir.

SECELEKTRİK.COM KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Kullanıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklarda Secelektrik.com’un veritabanında, sunucularında muhafaza ettiği elektronik ve sistem kayıtlarının, defter kayıtlarının, ticari kayıtlarının, , mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, münhasır ve kesin delil sayılacağını, Secelektrik.com’u yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK’nun 287’nci maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin bir parçası olan belgelerden ve eklerden (hepsi birlikte ve beraberce “Sözleşme” olarak anılacaktır) Kullanıcı’nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Kullanıcı’nın yukarıda açıklandığı gibi evrak imzalama, gönderme, sisteme yükleme ve onay gibi gerekli işlemlerden herhangi birini yerine getirmemesi durumunda Secelektrik.com, Kullanıcı varlığını kabul etmeyerek hiçbir hukuki ve mali sorumluluğu kabul etmeyerek 3 gün içerisinde yapılmış olan işlemleri iptal edebilecek ve sözleşme yürürlüğe girmeyecektir.

TEBLİGAT ADRESLERİ

Kullanıcı’nın web sitesine bildirmiş olduğu en güncel elektronik posta adresi, bu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak tüm bildirimler için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

Kullanıcı sistemdeki mevcut elektronik posta adresindeki değişiklikleri yazılı olarak secelektrik.com’a 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalarına yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.

Secelektrik.com’un Kullanıcı’nın web sitesinde kayıtlı olan elektronik posta adresine yapacağı tüm bildirimlerin, elektronik postanın Seçelektrik.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı’ya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin tam, eksiksiz ve doğru olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.