B

Görevli Elektrik Perakende Satış Şirketleri, birim fiyatlara kayıp/kaçak bedelini de dahil edip fatura üzerine yazarlar. Bunun nedeni tüketicilerin zaten karışık olan elektrik piyasasında, kafalarını karıştırmadan birim fiyatının ne olacağını kolayca hesaplamasıdır. Brüt indirim oranıyla fatura üzerinden toplam tasarruf değil, Görevli Perakende Elektrik Satış Şirketleri'nin kesmiş oldukları faturalar üzerindeki birim fiyatlar üzerinden hesaplanmak suretiyle birim fiyatın gelecek faturalarda ne kadar olacağı hesaplanmaktadır.

D

İl sınırları içerisinde tüketilen elektriğin son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan şirket. Dağıtım şirketleri, sadece başka şirket veya kişiler tarafından üretilen elektriği tüketicilere dağıtmakla ve bu dağıtım hatlarının düzenlenmesini, arızaların tamirini, bakımını vs. yapmakla görevlidirler. Dağıtım şirketleri aynı zamanda tüketicilerin sayaçlarından da sorumludurlar ve sayaç okumalarını da yaparlar. Dağıtım şirketleri elektrik satışı yapmazlar.

G

Dağıtım şirketlerinin özelleşmesinden sonra, elektrik satış faaliyetleri dağıtım şirketlerinden alınmış ve de görevli perakende satış şirketlerine verilmiştir. Ülkemiz genelinde dağıtım şirketleri ile çok benzer bazen de aynı isim ve logolara sahip olsalar da bu şirketler, Dağıtım Şirketlerinden ayrı şirketlerdir. Görevli Perakende Elektrik Satış Şirketleri, Türkiye’de sayıları 160’ın üzerinde olan elektrik tedarikçi şirketlerinden serbest tüketici açısından neredeyse hiçbir farkı yoktur. Serbest tüketiciler elektriklerini bu Görevli Perakende Elektrik Satış Şirketlerinden dilediklerinde alabildikleri gibi, sayıları 160’a yakın diğer elektrik tedarikçisi şirketlerden de alabilirler.

S

Şu an için aylık elektrik faturası 82 TL olan, Seçelektrik üzerinden indirimli elektrik kullanmaya saniyeler içinde başlayabilen tüketici. Bu, yıllık olarak 2400kWh tüketime denk gelmektedir. Bu tüketimi bir sene önce yapmış tüketiciler, ya da bu tüketimi yapacağını taahüt eden tüketiciler serbest tüketicilerdir.

T

Toptan Elektrik Satış lisansı sahibi şirketlerdir. Bu şirketler serbest tüketicilere elektrik tedarik etmek amacıyla EPDK tarafından lisanslandırılır. Toptan Elektrik Satış Şirketleri ile ilgili tüm bilgilere Seçelektrik Serbest Tüketici Bilgilendirme Merkezinden ulaşabilirsiniz.